Tillfällig utställning

Carolina Billvik:
Ljusavtryck
9 februari – 28 april 

I utställningen Ljusavtryck är en installation som består av ett antal fotografiska avtryck som har överförts från fotografisk film till textil och glas. Avtrycken har skapats genom att använda en kamera utan lins, en hålkamera. Det är en ljussäker låda med ett mycket litet hål på ena sidan. Genom hålet släpps ljuset in under en viss begränsad tid för att ge ett avtryck på den ljuskänsliga fotografiska filmen. Den typen av kamera kan liknas vid de som använts i fotografins begynnelse. Även genomskinligheten, hos textilierna och glasen, är en lek med och referens till äldre fotografiska teknikers negativ.

Billvik arbetar huvudsakligen med stilla och rörliga bilder som vanligtvis kommer ur olika fotografiska metoder. Med inspiration från fotohistoria och fototeori. upplöses och pulveriseras den klassiska formen av fotografi. Genom att lösa upp de föreställande elementen i de fotografiska verken leds betraktaren in i friare associationer. Verken blir en språngbräda ut i det okända, där betraktaren får fylla i med sina egna referenser

Carolina Billvik bor och arbetar i Stockholm och Blekinge och är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm. Hennes installationer har tidigare visats på bland annat Galleri Pictura (Lund), Liljevalchs konsthall och Konstnärshuset (Stockholm), Galleri Yö (Helsinki) samt deltagit i konstnärliga projekt utomlands

Carolina Billvik: Som ett upplöst minne