Föremål

Strindbergsmuseets samlingar innehåller sådant som har en direkt anknytning till Strindberg och hans närmaste familj, liksom till hur bilden av Strindberg produceras och reproduceras genom skilda uttryck.

Samlingarna kan indelas i sju olika kategorier: kulturhistoria, konst, teaterhistoria, foto, pressklipp, bibliotek, audiovisuella medier.

Du kan också söka föremål direkt direkt i databasen.