Pressklipp

Sedan 1945 prenumererar Strindbergssällskapet och museet på pressklipp om August Strindberg. Samlingen omfattar idag ca 100.000 klipp. Accessionen är ca 1.000 klipp om året. Här finns en komplett samling recensioner av svenska uppsättningar av strindbergspjäser, bokanmälningar, strindbergsdebatter m.m.

www.strindbergssallskapet.se