7-9 & gymnasium

Strindbergs hem och bibliotek

Kort introduktion om Strindbergs liv och verk. Därefter visas Strindbergs sista hem där vår pedagog berättar om författarens fyra sista levnadsår. Visningen avslutas i Strindbergs bevarade bibliotek på vinden. Ca 50 minuter. Visning 650 kr. Max 16 personer.

Strindbergs hem

Klassen delas in i två grupper. Den ena tittar på bildspelet August Strindberg. Ett författarliv eller museets utställningar och den andra gruppen blir visad Strindbergs sista hem där pedagogen berättar om författarens fyra sista levnadsår. Därefter byter grupperna plats.

Ca 70 minuter. Visning 1000 kr. Max 32 personer.