Kommande utställningar

Karin Häll, skulpturer
öppnar september 2024 

Karin Häll arbetar med skulptur, teckning och installationer. Utgångsläget är ofta ord eller händelser som hon inspirerats av i litteraturen och som hon sedan kopplar till invanda beteenden och samhällsföreteelser kring oss. Häll intresserar sig för människans upplevelse av sig själv: Identitetens ständiga förändring i förhållande till omvärldens signaler och tendenser, de sociala koderna och sammanhangen. Verken har ofta flera bottnar. Häll använder sig konsekvent av materialens skiftande betydelser: dess värdeladdning och funktion i förhållande till olika objekt och föremål. Subtila placeringar laddar rummet och ger igenkännbara situationer underliggande meningar. Verken tycks samtala med såväl Sonja Åkessons vardagslivspoesi som med tidlösa legender. Karin Häll är utbildad på Konstfack, avdelning Fri konst/Skulptur, MFA och på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Karin Häll, skulpturer
öppnar september 2024 

Karin Häll arbetar med skulptur, teckning och installationer. Utgångsläget är ofta ord eller händelser som hon inspirerats av i litteraturen och som hon sedan kopplar till invanda beteenden och samhällsföreteelser kring oss. Häll intresserar sig för människans upplevelse av sig själv: Identitetens ständiga förändring i förhållande till omvärldens signaler och tendenser, de sociala koderna och sammanhangen. Verken har ofta flera bottnar. Häll använder sig konsekvent av materialens skiftande betydelser: dess värdeladdning och funktion i förhållande till olika objekt och föremål. Subtila placeringar laddar rummet och ger igenkännbara situationer underliggande meningar. Verken tycks samtala med såväl Sonja Åkessons vardagslivspoesi som med tidlösa legender. Karin Häll är utbildad på Konstfack, avdelning Fri konst/Skulptur, MFA och på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm.

Karin Häll, Sphinx