Kommande utställningar

Strindberg och Oscar II
sommaren 2022

I år är det 150 år sedan Oscar II tillträdde som kung över Sverige och Norge. Oscar II:s tid är även Strindbergs. Rollerna för kungar och författare ändrades radikalt under denna tid. Båda verkade i en medial brytningstid. De båda avbildades i och följdes av pressen på ett helt nytt sätt.

De verkade i en tid då gamla sanningar utmanades av internationalisering, industrialisering, religionskritik och nya sociala och politiska rörelser. Såväl Strindberg som Oscar II försökte förhålla sig till den nya tiden. Ofta hamnade de på motsatt sida, men förvånande nog liknar de också varandra. Båda fick uppleva en smärtsam unionsupplösning. På många sätt liknar Oscar II:s och Strindbergs tid vår egen.

Oscar II och Strindberg var duktiga på att marknadsföra sig själva, vilket de många fotografierna av de båda herrarna vittnar om. De flesta av dem är tillkomna i marknadsföringssyfte.

Utställningen visar fotografier och föremål som berättar om Strindberg och Oscar II. Men de säger också något om tidens konflikter och smärtpunkter: Sedlighet, religionsfrihet, yttrandefrihet.

 

 

Strindberg med florett

Oscar II med jaktgevär