Tillgänglighet

Museet är inrymt i ett vanligt bostadshus och är inte handikappanpassat. Strindbergs sista hem och utställningsrummen ligger på våning 4.

Strindbergs bibliotek ligger på våning 6.

Hiss finns. Mellan huvudentrén på gatuplanet och hissen finns en nivåskillnad på 5 trappsteg. Det finns en rullstolsramp som kan läggas ut på begäran.
Hissdörrens öppning är 62 cm bred. Hisskorgen är 1 m bred och 91 cm djup.

Museets entrédörr har öppningsmått 1 m och har en lägre tröskel.

Dörrarna i Strindbergs hem har öppningsmått som varierar mellan 60 cm och 80 cm.
De flesta dörrarna har tröskel.

Utställningsrummens dörrar har öppningsmåttet 90 cm. Även här finns trösklar och mindre nivåskillnader.