Måleri

Strindbergs måleri är omdiskuterat. Man har sett honom ömsom som valhänt amatör, ömsom som modernistisk pionjär. Hans målningar är märkvärdigt opåverkade av samtidens nationalromantik och symbolism. Den fria bildpoesien och den djärva palettknivstekniken uppskattades inte heller under Strindbergs egen tid, utan först efter andra världskriget.

Strindberg målade under tre perioder:
1. ungdomsåren på 1870-talet
2. det tidiga 1890-talet
3. 1900-talets början

Produktionen omfattar ca 120 verk.

Målningarna från 1870-talet får ses som förberedande försök. Det är 1892 som Strindberg finner sin egen stil. Stockholms skärgård är då en viktig inspirationskälla. Åren 1893-94 infaller höjdpunkten i Strindbergs måleri. I Berlin, Österrike och Paris målar han landskap som leder tankarna till Bibelns skapelsemyter och världens undergång. Under perioden på 1900-talets början får bilderna en mer dekorativ prägel.