Strindbergs verk

Genom sina dramer har August Strindberg blivit Sveriges internationellt mest kände författare. Sedan Strindberg vunnit världsrykte genom sina naturalistiska kärleks- och äktenskapsdramer Fadren, Fröken Julie och Fordringsägare blev han en radikal förnyare av det moderna dramat genom sin drömspelsdramatik. Denna kom att spela en rikt impulsgivande roll för expressionismens och absurdismens dramaskapande och har haft en mycket levande aktualitet också för senare dramatikergenerationer.

Strindberg revolutionerade även den svenska prosan och räknas som en av de stora språkliga förnyarna. Hans genombrottsroman Röda rummet från 1879 har kallats en framtidsroman och Sveriges första samtidsroman. Redan samtidens läsare frapperades av den realism med vilken han återgav romanens miljöer. Trots sin långa europeiska exil och sin internationella karriär intar Strindberg en självklar plats som en av de stora stockholms- och skärgårdsskildrarna.

Strindbergs litterära verksamhet spänner över drygt fyrtio år. Hans produktion brukar delas in i två perioder, åtskilda av Infernokrisen 1894-1896. Genom hela livet slukade Strindberg en enorm mängd litteratur i de mest skiftande ämnen. Han var eklektisk, men behöll hela tiden en stark kritisk hållning och betonade den subjektiva personliga erfarenheten i alla lägen. Åren före infernokrisen (1869-92) var Strindberg påverkad av anarkismen, Rousseau, Schopenhauer och Nietzsche; åren efter krisen (1897-1911) stod han under inflytande av Swedenborg, Goethe, Shakespeare och Beethoven.

Precis som under hans livstid är Strindberg alltjämt kontroversiell. Hans gigantiska produktion är påfallande ojämn. Hans bästa dramer är banbrytande och stilbildande; hans prosa, med undantag som Röda rummet, Hemsöborna och novellsamlingen Giftas, har inte rönt samma erkännande. Den totala produktionen omfattar ca 120 verk, varav mer än 60 dramer, liksom självbiografiska verk, romaner, noveller, dikter, essäer, vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten i ämnen som historia, kulturhistoria och språkvetenskap.

Även som bildkonstnär har Strindberg vunnit internationell ryktbarhet. Hans måleri med sin djärva palettknivsteknik, liksom hans originella experimentfotografier och hans nydanande estetiska programförklaringar uppmärksammas världen över.