Utställningar

Basutställning

Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas.

”Ja, jag gråter, fastän jag är en man. Men har icke en man ögon? Har icke en man händer, lemmar, sinnen, tycken, passioner? Lever han icke av samma föda, såras han icke av samma vapen, värmes han icke och kyles av samma vinter och sommar som en kvinna? Om ni sticker oss blöda vi icke? Om ni kittlar oss kikna vi icke? Om ni förgiftar oss dö vi icke? Varför skulle icke en man få klaga, en soldat få gråta? Därför att det är omanligt! Varför är det omanligt?”

ur Fadren

Tillfälliga utställningar

Strindbergsmuseets utställningar växlar mellan konst och kulturhistoria och mellan egenproducerat och samarbeten. Dessutom försöker vi ha ett samtidsperspektiv på utställningarna, så långt det är möjligt.

2020 visas följande utställningar: Roj Fribergs färglitografier till Spöksonaten. I likhet med Lena Cronqvists bilder till Ett drömspel har Friberg förhållit sig fritt till Strindbergs text och tolkat pjäsen utifrån sin egen bildvärld.

I mars öppnar ”Vi ses i min nästa roman” – en utställning om hat- och hämndlitteratur och autofiktion från Strindberg till idag.

Under sommaren visas utställningen Ode till Strindberg av den holländske fotografen Henk Speksnijder, som i sitt arbete inspirerats av Strindbergs måleri, men också av hans Stockholmsmiljöer.

Beethovenjubileet 2020 uppmärksammas genom konstinstallationen Beethovenmaskinen – en lekfull och interaktiv ljudinstallation som besökaren kan interagera med utifrån Strindbergs idéer om den automatiska konsten och betraktaren som medskapare.