På gång

Program hösten 2020

Lördag 12 september kl. 16

Anders Gabriel Sundström: Beethoven i Sverige

Anders Gabriel Sundström, lektor i piano vid Ålands musikinstitut i Mariehamn, berättar om hur Beethovens musik spreds i Sverige under 1800-talet. Men också om hur Atterbom, Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och August Strindberg på olika sätt tog sig an Beethoven och hans musik.  90 kr (70 kr)

 

Lördag 19 september kl. 16

David Gedin: Kontroversiella författare 

Strindbergssällskapets ordförande om besvärliga författare med obekväma åsikter från Strindberg till Handke. 90 kr (70 kr)

 

Lördag 10 oktober kl. 16

Göran Greider: Den revolutionäre Beethoven

Författaren Göran Greider om kopplingen mellan Beethovens symfonier och franska revolutionen m.m.  90 kr. (70 kr)

Lördag 24 oktober kl. 16

Kåre Strindberg: Den andlige sökaren

Kåre Strindberg, präst och spelman, om August Strindbergs andliga sökande.  90 kr. (70 kr)

Lördag 21 november kl. 16

Erik Höök: Framtidens musik. En återblick

I sin essä Framtidens musik (1860) menade Richard Wagner att musiken inte bara ska vara samtida utan också vara före sin tid. Sedan dess har åtskilliga  tonsättare och kritiker försökt peka ut riktningen. Även Strindberg spekulerade över hur framtidens musik kunde låta. Museichef Erik Höök berättar.  90 kr (70).

 

Stadsvandring

Torsdag 24 september kl 18

I Strindbergs fotspår med intendent Camilla Larsson. 90 kr (70).

August Strindberg in his home at Karlavägen 40, Stockholm Photographer unknown
Röda rummet. Illustration av Arvid Fougstedt
Stockholm i fågelperspektiv. Illustration av Arvid Fougstedt till Röda rummet (1925).

Bokcirkel med Strindberg

Tre söndagar:  
Söndag 20 september kl 13-15, Det  nya riket
Söndag 18 oktober kl 13-15, Mäster Olof
Söndag 8 november kl 13-15, Röda rummet

I samarbete med Strindbergssällskapet ordnar vi en bokcirkel där vi läser några texter av Strindberg och talar om dem från nutida, personliga utgångspunkter. Studieledare är Sara Granath, som under 25 års tid varit teaterkritiker i Svenska Dagbladet. Hon har också arbetat som skådespelare och regissör, men också som lärare, senast vid Södertörns högskola och Göteborgs universitet. 

Kom en eller flera gånger!

Pris: 90 kr. per tillfälle (70 kr för medl. i Strindbergssällskapet). Anmälan till info@strindbergsmuseet.se

Skrivarworkshop i Strindbergs hem

Söndag 4 oktober kl. 15-18 

I denna workshop för kreativt skrivande tar vi  avstamp i Strindbergs författarskap och i den inspirerande miljön för att skapa egna texter.  Workshopen leds av skrivarpedagogen Katharina Lind och Strindbergmuseets intendent Camilla Larsson
Pris: 450 kr. Bokning till media@auguststrindberg.se.

 

Visningar

Guidade visningar av August Strindbergs hem är inställda tills vidare.

 

Utställningar 

Strindberg i centrum

Den tematiskt upplagda basutställningen berättar bl.a. om Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik.

 

“Vi ses i min nästa roman”

23 juni – 27 september

En utställning om hat- och hämndlitteratur från Strindberg till idag.

 

Beethovenmaskinen

9 oktober – 10 januari

En interaktiv konstinstallation utifrån Strindbergs tankar om Beethoven och om slumpens roll i det konstnärliga skapandet.