Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

visas nu

Strindberg i centrum

Författaren August Strindberg var central i sin samtid – ett kulturellt nav och en dynamo i svenskt kulturliv. Han är internationellt känd och hans verk, tankar och idéer engagerar fortfarande. Strindbergsmuseets nya basutställning Strindberg i centrum placerar författaren i en kontext. Vikt läggs vid både hans liv, verk och idéer och hur dessa används idag. Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas. .

Mer»

höstens Program
 

Strindberg som framstegskvinna

Kommande program:

 

Macka med Strindberg!

I höst blir det flera lunchföredrag med matig macka.

 

Hösten inleds med ett föredrag om Strindbergs måleri. Längre fram får vi veta mer om Strindbergs roman Ensam. Vi får också uppröras över matfusket hos Strindberg. Säsongen avslutas med en uppläsning av Strindbergs klassiska novell Ett halvt ark papper.

Mer om höstprogrammet» 

sök i strindbergs anteckningar

Strindbergsmuseets databas»

Nu kan du söka i Strindbergs egna anteckningar i hans bibliotek. Du kan även söka i Strindbergsmuseets föremålssamlingar.

UR arkivet

Den sovande Strindberg. Eller den gråtande?. Selfie av Strindberg»

Hösten 1886 fotograferade Strindberg en serie porträtt av sig själv och sin familj. Familjen var då bosatt i Gersau i Schweiz. Fotot där Strindberg lutar pannan mot skrivbordet har inbjudit till mängder av tolkningar.

Aktuell Utställning:

 

 

Lejonet. Karikatyr föreställande Strindberg av Carl Agnar Jacobsson.

Med pennan som vapen.

Som stridbar författare skaffade sig Strindberg många fiender. Hans skarpa vidräkning med det oscarianska samhällets makthavare och värderingar väckte ömsom avsky och beundran.

Han utmanade tryckfrihetens gränser och diskussionen om vad man får säga pågår fortfarande.

Utifrån citat och bilder vill Strindergsmuseet belysa en pågående diskussion om yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle.

 

Ingen svensk författare har inspirerat så många karikatyrtecknare som August Strindberg. Oscar Andersson (O.A.), Albert Engström, Knut Stangenberg, Egil Schwab, Lars Hillersberg och andra har med sina bilder slagkraftigt deltagit i tidens debatter.

 

Läs mer» 

Pedagogiska projekt för stora och små

Vad är det som låter?»

För 4-9 åringar

August Strindberg bodde de fyra sista åren i det Blå tornet på Drottninggatan 85. Lägenheten, en trerummare utan kök, är ljudsatt med tidstypiska ljud. Här kan man höra pianospel från grannlägenheten, folkets jubel utifrån gatan på Strindbergs sista födelsedag, kaffekökets puttrande, Strindbergs harklingar, ljudet från hästdroskor med mera. Ur dessa ljud väver Strindbergsmuseets pedagoger en spännande visning om författarens sista levnadsår! Visningen är GRATIS och tar ca 30 minuter. Grupper om max 10 personer är välkomna tisdag, torsdag, fredag kl. 9-12. Boka ert besök på telefon 08-411 53 54.

En timme hos Strindberg»

Skrivarprojekt för gymnasiet

Besök August Strindbergs sista bostad. Strindbergsmuseets guide berättar om författarens liv och verk med fokus på hans fyra sista levnadsår. I skolan skriver eleverna sedan en varsin berättelse på 1-2 A4-sidor på temat ”En timme hos Strindberg” med besöket som inspiration. Låt fantasin flöda! Därefter bjuds elever, lärare och familj på en kväll med högläsning på museet. Vi väljer ut ett antal av berättelserna som läses högt av skådespelare. Kostnad: 550 kr för en grupp om max 16 elever eller 900 kr för max 32 elever. Bokning sker på telefon 08-411 53 54.

 :

 :