Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

visas nu

Strindberg i centrum

Författaren August Strindberg var central i sin samtid – ett kulturellt nav och en dynamo i svenskt kulturliv. Han är internationellt känd och hans verk, tankar och idéer engagerar fortfarande. Strindbergsmuseets nya basutställning Strindberg i centrum placerar författaren i en kontext. Vikt läggs vid både hans liv, verk och idéer och hur dessa används idag. Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas. .

Mer»

vårens Program
 

Ibsen och Strindberg. Ill av Arvid Fougstedt

Kommande utställning: Med pennan som vapen.

Som stridbar författare skaffade sig Strindberg många fiender. Hans skarpa vidräkning med det oscarianska samhällets makthavare och värderingar väckte ömsom avsky och beundran och fortsätter att göra så även i vår tid.

 Kyrkan, kungahuset, ämbetsmännen och inte minst de emanciperade kvinnorna var återkommande föremål för hans attacker.

Ingen svensk författare har inspirerat så många karikatyrtecknare som August Strindberg. Oscar Andersson (O.A.), Albert Engström, Edvard Forsström, Knut Stangenberg, Egil Schwab och andra var verksamma i en skämtpress som livligt och slagkraftigt deltog i tidens debatter

Mer om vårprogrammet» 

sök i strindbergs anteckningar

Strindbergsmuseets databas»

Nu kan du söka i Strindbergs egna anteckningar i hans bibliotek. Du kan även söka i Strindbergsmuseets föremålssamlingar.

VISAS NU:

 

 

Regi Bergman. Strindberg, Ibsen på scen och bakom kulisserna.

25 april - 1 mars 2015

 

Utställningen skildrar Bergmans förhållande till två av världens största dramatiker, som han ständigt återkom till under en 60-årig karriär. I foton, filmer, dräkter, regiböcker, scenskisser m m skildras hur Bergman tolkar Ett drömspel, Spöksonaten, Fröken Julie, Gengångare, Peer Gynt m fl pjäser. En resa i teaterhistorien.

Utställningen är ett samarbete med Dramaten, Ingmar Bergman stiftelsen samt Musik- och teatermuseet.

UR Arkivet

Strindbergs son Hans, "Putte". Foto av Strindberg»

Hösten 1886 fotograferade Strindberg en serie porträtt av sig själv och sin familj. Familjen var då bosatt i Gersau i Schweiz. Bilderna visar Strindberg privat, 'at home'. Strindberg kallade bilderna "impressionistfotografier".

 :

 :