Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

Tillfällig utställningSpöksonaten 2000. Foto Bengt Wanselius

 

Med pennan som vapen.
Karikatyr och satir i ord och bild.

20 mars - 13 september

 

Som stridbar författare skaffade sig Strindberg många fiender. Hans skarpa vidräkning med det oscarianska samhällets makthavare och värderingar väckte ömsom avsky och beundran. Han utmanade tryckfrihetens gränser och diskussionen om vad man får säga pågår fortfarande. Strindbergs attacker på kvinnor och minoriteter är problematiska idag.

 

Utifrån citat och bilder vill Strindbergsmuseet belysa en pågående diskussion om yttrandefrihet.

Tryck- och yttrandefrihet är  några av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Men finns det någon gräns för denna frihet? Och i så fall, var går den?

 

Får man ta heder och ära av andra människor, kolleger, föräldrar etc? Förtal och förolämpningar kan fortfarande leda till åtal.

 

 

Ingen svensk författare har inspirerat så många karikatyrtecknare som August Strindberg. Oscar Andersson (O.A.), Albert Engström, Edvard Forsström, Knut Stangenberg, Egil Schwab, Lars Hillersberg och andra har med sina bilder slagkraftigt deltagit i tidens debatter.

 

För skolan har vi tagit fram ett studiematerial som kan laddas ned här.

 

:

 :