Giftas I (1884)
Tolv äktenskapshistorier med förord

Denna elektroniska upplaga av Giftas bygger på John Landquists utgåva från 1918, utgiven i Samlade Skrifter som SS 14.

Företal
Förord
Interview
Dygdens lön
Kärlek och spannmål
För att bli gift
Måste
Ersättning
Otur
Slitningar
Onaturligt urval eller rasens uppkomst
Reformförsök
Naturhinder
Ett dockhem
Fågel Fenix