Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

 

 

tidigare utställning

 

I mina kvarter. Strindberg och Stockholmsliv
29 mars – 31 augusti 2008

 

Blå tornet

För 100 år sedan flyttade Strindberg in på Drottninggatan 85.

Utställningen skildrar de miljöer och människor som mötte honom under de fyra sista åren av hans liv: på promenaderna, i affärerna och i hemmet.

Stockholm var en stad i förändring: malmarna utvidgades, gamla hus revs och nya byggdes. Blå Tornet i Kvarter Vingråen uppfördes 1906-07 av arkitektfirman

Hagström & Ekman. Strindberg flyttade in i ett helt nytt och modernt hus.
Livet längs Drottninggatan har förändrats, men är sig samtidigt likt. I miljöerna kring Strindbergs kvarter finns dolda berättelser som utställningen vill synliggöra.

Fotografierna från slutet av 1890 fram till 1912 visar såväl de platser Strindberg

besökte som vardagslivet i Stockholm.
Strindberg tolkar sig själv i förhållande till sin omgivning i flera av sina texter.

I brev beskriver han livet i huset och sitt nya boende. Utställningen kretsar kring ytterligheter som präglat Strindbergs liv, att bryta upp och att rota sig på nytt

i en miljö som hela tiden omskapas.
Hur såg Strindbergs liv ut när han flyttade in i Blå Tornet?

 Visste han att det skulle bli hans sista bostad? Vilka bodde i Strindbergs hus

och vad arbetade de med? I vilka butiker handlade Strindberg och vad kostade kaffet?

 

 

kaffehandeln på Drottninggatan

:

 :