Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

gamla stan

 

Kungl biblioteket i Slottet

Interiör från Kungl. biblioteket i Slottet

I sin ungdom hade Strindberg flera anställningar i Gamla Stan. 1873-74 arbetade han på Dagens Nyheters redaktion, Stora Nygatan16.

En annan arbetsplats var Kungliga biblioteket, som fram till 1877 var inrymt i Slottets östra del.

En miljö i Gamla Stan som Strindberg uppehåller sig vid i Röda rummet är Österlånggatan, "lastens och smutsens och slagsmålens gata". Där låg Nicolaus Falks linkramhandel snett emot Ferkens gränd.

 

© Erik Höök, Strindbergsmuseet

  Ferkens gränd

Ferkens gränd sedd från Österlånggatan

 

 

 

 

:

 :