Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

visas nu

Strindberg i centrum

Författaren August Strindberg var central i sin samtid – ett kulturellt nav och en dynamo i svenskt kulturliv. Han är internationellt känd och hans verk, tankar och idéer engagerar fortfarande. Strindbergsmuseets nya basutställning Strindberg i centrum placerar författaren i en kontext. Vikt läggs vid både hans liv, verk och idéer och hur dessa används idag. Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas.

I utställningen visas mängder av filmklipp ur Strindbergs mest kända verk. Det finns också möjlighet att lyssna till Strindbergs favoritmusik och till musik som inspirerats av Strindbergs texter.

 

 

RELATIONER

 

Könsproblematiken står i centrum i många av Strindbergs verk. Med novellsamlingen Giftas gjorde han sig känd som kvinnohatare. Hans ståndpunkter i "kvinnofrågan" formade både av den samtida debatten i Sverige och Europa, och av privata erfarenheter.

 

Strindberg skaffade sig många vänner, men också många fiender. Hans kontroversielle person och åsikter väckte både positiva och negativa reaktioner. Valet av umgänge speglar ofta hans samtid.

 

Barnen var mycket viktiga för Strindberg. I Strindbergs verk symboliserar ofta det goda och oförstörda.

 

Här visas föremål och dokument som belyser Strindberg relationer fruar, vänner och barn.

   
     

Introduktion med timeline

Myter om Strindberg

Relationer och kön

     

Samhällklasser,

Vetenskap och religion

Konst och musik

Dramatikern

     

Bruket av Strindberg

   
     

:

 :