Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

visas nu

Strindberg i centrum

Författaren August Strindberg var central i sin samtid – ett kulturellt nav och en dynamo i svenskt kulturliv. Han är internationellt känd och hans verk, tankar och idéer engagerar fortfarande. Strindbergsmuseets nya basutställning Strindberg i centrum placerar författaren i en kontext. Vikt läggs vid både hans liv, verk och idéer och hur dessa används idag. Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas.

I utställningen visas mängder av filmklipp ur Strindbergs mest kända verk. Det finns också möjlighet att lyssna till Strindbergs favoritmusik och till musik som inspirerats av Strindbergs texter.

 

 

MYTER OM STRINDBERG

 

Föreställningarna om Strindberg är många. Ofta står uppfattningarna om honom i motsatsförhållande. Många har en bestämd uppfattning om vem Strindberg var och vad han stod för.

Uppfattningarna förändras över tid och har lika ofta ideologiska och politiska som estetiska motiv.

Strindberg var i högsta grad delaktig i mytbildningen av sig själv.

Här kan du skapa din egen bild. Var han en socialistisk, galen kvinnohatare, eller en normal och sällskaplig reaktionär?

   
     

Introduktion med timeline

Myter om Strindberg

Relationer och kön

     

Samhällklasser,

Vetenskap och religion

Konst och musik

Dramatikern

     

Bruket av Strindberg

   
     

:

 :