Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

STRINDBERGS LIV

 


trindberg gick i självvald exil 1883. Tillsammans med sin hustru Siri von Essen och deras tre barn flyttade han från pensionat till pensionat på landsbygden i Frankrike, Schweiz, Tyskland och Danmark.
1883 ansluter sig makarna till den skandinaviska konstnärskolonin i Grez, nära Paris och flyttar sedan till Schweiz. Novellsamlingen Giftas I utkommer och leder till att Strindberg åtalas för hädelse men frikänns.

 

1886 utkommer den samhällskritiska självbiografin Tjänstekvinnans son. Samma år fotodokumenterar sig Strindberg i olika "roller".

August Strindberg 1881
August Strindberg 1881
   
Slitningarna i äktenskapet gör att kampen mellan könen allt

mer kommer till uttryck i Strindbergs verk. Från början var

denne en förkämpe för kvinnans likställdhet med mannen; alla hans tre hustrur var f. ö. mycket självständiga yrkeskvinnor. I Friedrich Nietzsches efterföljd kom Strindberg emellertid att se förhållandet mellan man och kvinna som en kamp. Ingen hade före honom så hänsynslöst skildrat maktkampen mellan två älskande.
 

Genom skådespelen Fadren (1887), Fordringsägare (1888), novellsamlingen Giftas (del 2 1884), den självbiografiska

romanen En dåres försvarstal (skriven pä franska 1887) och essän "Kvinnans underlägsenhet under mannen" (publicerad

i Paris 1895) blev han känd i hela Europa som den ledande kvinnohataren.

August Strindberg 1886
Strindberg förklädd till rysk nihilist. Självporträtt, Gersau 1886.
Fröken Julie i Paris 1893

Fröken Julie på Théâtre Libre i Paris 1893

karikatyr av Strindberg som framstegskvinna
  Strindberg som framstegskvinna, karikatyr av Edvard Forsström 1894

 

:

 :