Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

STRINDBERGS LIV

 


åsom informator hos en förmögen läkarfamilj lärde den unge Strindberg på 1860-talet känna Stockholms intellektuella och konstnärliga elit. Själv prövade han på läkarstudier och därefter elevskolan på den Kungliga dramatiska teatern.
1867 inleder han studier vid Uppsala universitet. 1870 får han sitt första drama uppfört på den Kungliga teatern och året därpå ett kungligt stipendium för att fortsätta sina estetiska studier vid universitetet.

Stockholm 1870

Efter en krasch med sin estetikprofessor flyttar han 1872 åter till Stockholm, denna gång till de eländigt fattiga kvarteren i stadens utkanter, där han umgås med unga, fattiga konstnärer och försöker försörja sig som fri journalist. Samtidigt målar han och skriver på sitt första betydande drama, det radikalt betonade Mäster Olof  om Sveriges reformator. Pjäsen refuserades av Kungliga teatern

Lill-Jans, spelplats för kosntnärs-

bohemen i romanen Röda rummet

 

Erfarenheterna från denna tid kommer till uttryck i genombrottsromanen Röda rummet (1879),

Sveriges första radikala socialskildring.

1874 anställs Strindberg vid Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Stora salen i Kungl. biblioteket, då beläget i slottet

 

:

 :