Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

visas nu

Strindberg i centrum

Författaren August Strindberg var central i sin samtid – ett kulturellt nav och en dynamo i svenskt kulturliv. Han är internationellt känd och hans verk, tankar och idéer engagerar fortfarande. Strindbergsmuseets nya basutställning Strindberg i centrum placerar författaren i en kontext. Vikt läggs vid både hans liv, verk och idéer och hur dessa används idag. Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas.

I utställningen visas mängder av filmklipp ur Strindbergs mest kända verk. Det finns också möjlighet att lyssna till Strindbergs favoritmusik och till musik som inspirerats av Strindbergs texter.

 

 

KONST OCH MUSIK

 

MÅLAREN

Strindberg målade intensivt under avgränsade perioder, ofta utlösta av en kris.
Han hade goda kunskaper om måleri
men saknade egentliga förebilder.
Han arbetade utifrån ett fåtal motiv:
havslandskap, upprörda hav och hotfulla vågor.

Här visas tre av Strindberg målningar, bl a Svartsjukans natt.

 

MUSIKEN

Musiken var ständigt närvarande i Strindbergs liv.
Under utlandsåren på 1880- och 90-talen
var han en entusiastisk gitarramatör
på krogar och ateljéfester i Berlin och Paris.
Mot slutet av hans liv blev musiken förmedlare
av andliga erfarenheter som ord inte kunde uttrycka.

Här visas Strindbergs gitarr, hans tvärflöjt samt noter ur hans nothylla.

.

   
     

Introduktion med timeline

Myter om Strindberg

Relationer och kön

     

Samhällklasser,

Vetenskap och religion

Konst och musik

Dramatikern

     

Bruket av Strindberg

   
     

:

 :