Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

kommande utställningSpöksonaten 2000. Foto Bengt Wanselius

 

Med pennan som vapen.
Karikatyr och satir i ord och bild.

20 mars - 13 september

 

Som stridbar författare skaffade sig Strindberg många fiender. Hans skarpa vidräkning med det oscarianska samhällets makthavare och värderingar väckte ömsom avsky och beundran och fortsätter att göra så även i vår tid.

 Kyrkan, kungahuset, ämbetsmännen och inte minst de emanciperade kvinnorna var återkommande föremål för hans attacker.

Ingen svensk författare har inspirerat så många karikatyrtecknare som August Strindberg. Oscar Andersson (O.A.), Albert Engström, Edvard Forsström, Knut Stangenberg, Egil Schwab och andra var verksamma i en skämtpress som livligt och slagkraftigt deltog i tidens debatter

 

:

 :