Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

visas nu

Strindberg i centrum

Författaren August Strindberg var central i sin samtid – ett kulturellt nav och en dynamo i svenskt kulturliv. Han är internationellt känd och hans verk, tankar och idéer engagerar fortfarande. Strindbergsmuseets nya basutställning Strindberg i centrum placerar författaren i en kontext. Vikt läggs vid både hans liv, verk och idéer och hur dessa används idag. Utställningen är tematiskt upplagd och tar bl a upp Strindberg som dramatiker, relationer och kön, Strindberg och historien, samhällsklasserna, Strindberg och vetenskaperna, måleri och musik. Författarens egna verk står i fokus, men även föremål, brev och fotografier visas.

I utställningen visas mängder av filmklipp ur Strindbergs mest kända verk. Det finns också möjlighet att lyssna till Strindbergs favoritmusik och till musik som inspirerats av Strindbergs texter.

 

 

SAMHÄLLSKLASSERNA

 

Strindberg såg sig tidigt som Tjänstekvinnans son, och som revolutionär och nationalist. Begreppen överklass och underklass blev viktiga.

Han var motståndare till nationalism och avskydde militarism. Under många år bodde Strindberg utomlands och betraktade sig som europé.

 

I den här salen visas också montrar som belyser Strindbergs vacklande syn på religionen, hans antisemitism, men också hans försök inom olika vetenskaper, inte minst naturvetenskaperna.

Du kan också se klipp ur Röda rummet och ur August Strindberg - Ett liv.

   
     

Introduktion med timeline

Myter om Strindberg

Relationer och kön

     

Samhällklasser,

Vetenskap och religion

Konst och musik

Dramatikern

     

Bruket av Strindberg

   
     

:

 :