Anpassa sidan | In English | Kontakt

 
 

 

STRINDBERGS LIV

 


ohan August Strindberg föddes i Stockholm den 22 januari 1849. På fädernet tillhörde han en känd borgarfamilj med kulturella intressen. Hans far hade det nya yrket ångbåtskommissionär och var ansvarig för godstrafiken på Mälaren och Göta kanal. Modern däremot var en enkel men religiös värdshusflicka, vars pietistiska fromhet kom att påverka Strindberg under hela hans liv. Denne betonade gärna sin proletära härkomst genom modern och kallade sig Tjänstekvinnans son. August hade sju syskon.
August Strindberg 1862
August Strindberg 1862
   
Augusts far, Carl Oscar
Augusts far, Carl Oscar,
bar titeln ångbåtskommissionär.
Augusts mor, Ulrica Eleonora
Augusts mor, Ulrica Eleonora (född Norling) dog i tuberkulos 1862.
     

 

:

 :